Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Телефон:
 0877 18 81 02
e-mail: a.boshev@mc2burgas.com


Телефон:
 0876 77 57 64
e-mail: i.mihova@mc2burgas.com

Телефон:
 0884 14 57 04
e-mail: s.ilieva@mc2burgas.com