Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Административни услуги

Издаване на болничен лист от лекуващ лекар и ЛКК

 Необходими документи - Лична карта; ЛАК; Мед. направление; Амб. лист от преглед от ОПЛ или специалист; епикризи; изследвания

 Срокове за предоставяне - 2 работни дни

 Такса - Потребителска такса или по цена от Ценоразписа на платените медицински услуги от меню „Дейности“