Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Използвайте формата за контакт, за връзка с Нас:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - Бургас

Адрес: гр. Бургас , ж.к. "Славейков" /до 15-то ОДЗ, Бивша 4-та поликлиника/

Регистратура - тел. 056 88 09 01 / 0884 15 69 78

Управител - тел. 0877 18 81 02

Главен счетоводител - тел. 0876 77 57 64

Старша медицинска сестра - тел.: 0884 14 57 04

------------------------------------------------------

e-mail: mc2@mc2burgas.com
             mc2__bourgas@abv.bg

Как да ни откриете. Вижте картата...